Het multidisciplinair leerlingdossier

Wat staat er in het leerlingdossier?

In het dossier komt alles wat te maken heeft met de begeleiding die het CLB de leerling biedt. Onder meer volgende gegevens komen aan bod:

  • identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer
  • conclusies en afspraken uit gesprekken
  • resultaten van onderzoeken
  • gegevens aan ons bezorgd door andere mensen die bij de begeleiding betrokken zijn, zoals een logopedisch verslag

De CLB-medewerkers mogen in het dossier enkel gegevens opnemen die relevant en van belang zijn voor de begeleiding.
De minderjarige mag zelf gegevens toevoegen aan zijn dossier.

Wil je graag meer weten over je rechten rond het multidisciplinair dossier?

Lees dan de folder Je dossier in het CLB waar verschillende rond het dossier worden beantwoordt of lees de faq's in de sectie dossier.

Wie heeft er recht op toegang?

De bekwame minderjarige oefent zelf het recht op toegang uit.
Indien de leerling onbekwaam is wordt het recht op toegang in principe uitgeoefend door de ouders.

Toegang gebeurt altijd samen met een CLB-medewerker die uitleg geeft rond de inhoud van het dossier.
Indien toegang gevraagd wordt, moet de CLB-medewerker daar binnen de tien werkdagen voor zorgen.
Voor gegevens over de gezondheid ligt het anders. Rond deze specifieke informatie kan de arts of verpleegkundige van het CLB inlichtingen geven.

Iedereen die in het dossier van de minderjarige vermeld wordt heeft toegang tot gegevens die enkel op hem betrekking hebben.

Waar heeft de rechthebbende geen toegang toe?

  • Informatie die bezorgd is door iemand anders die dat vertrouwelijk wil houden
  • Informatie die enkel over derden gaat
  • Informatie waarvan het op dit moment niet in het belang van de minderjarige om hem daarover te informeren
  • Informatie in documenten bestemd voor het gerecht

 

                       

© 2016 PRIO - Raad van Directeurs van CLB's van het GO!