Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Lijst van medewerkers
In dit centrum werken volgende medewerkers

Als directeur draag ik de eindverantwoordelijkheid voor de werking van het CLB.
Tot mijn taken behoren onder andere het uittekenen van een visie en CLB-beleid, personeelsbeleid en het vertegenwoordigen van het CLB in het netwerk.

 

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/prioxmx/public_html/page/medewerkers.php on line 138

Als psycho-pedgogisch consulent of psycho-pedagogisch werker kijk ik vanuit mijn expertise naar wat kinderen en jongeren nodig hebben om maximaal te kunnen participeren en slagen in het onderwijs. Hiervoor kijk ik naar het kind en jongere in relatie tot de leeromgeving.

 

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/prioxmx/public_html/page/medewerkers.php on line 171

Als verpleegkundige (paramedisch werker) kijk ik naar wat kinderen en jongeren nodig hebben om hun groei- en ontwikkelingspotentieel optimaal tot ontplooiing te laten komen. Ik kijk hierbij naar gezondheid, groei en ontwikkeling en welbevinden. Preventie is een belangrijk onderdeel van mijn opdracht.

 

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/prioxmx/public_html/page/medewerkers.php on line 203

Als maatschappelijk werker kijk ik naar wat kinderen en jongeren nodig hebben om maximaal te kunnen participeren en slagen in het onderwijs en de maatschappij. Hiervoor kijk ik naar het kind en jongere in relatie tot de sociale omgeving en de thuissituatie.

 

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/prioxmx/public_html/page/medewerkers.php on line 234

Als arts kijk ik naar wat kinderen en jongeren nodig hebben om hun groei- en ontwikkelingspotentieel optimaal tot ontplooiing te laten komen. Ik kijk hierbij naar gezondheid, groei en ontwikkeling en welbevinden. Preventie is een belangrijk onderdeel van mijn opdracht.

 

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/prioxmx/public_html/page/medewerkers.php on line 265

Als intercultureel bemiddelaar werk ik als brugfiguur tussen het CLB, de leerling, de ouders en de school. Daarbij heb ik bijzondere aandacht voor de culturele context.

 

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/prioxmx/public_html/page/medewerkers.php on line 298

Als administratief medewerker ondersteun ik de werking van het CLB op allerlei vlakken. Ik zorg voor een warm en vriendelijk onthaal op het CLB. Daarnaast kunnen verschillende administratieve taken worden toegekend zoals personeelsadministratie of boekhouding.

 

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/prioxmx/public_html/page/medewerkers.php on line 331

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/prioxmx/public_html/page/medewerkers.php on line 348