CLB in een notendop

Professionals

Het CLB

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

De centra voor leerlingenbegeleiding, kortweg CLB, hebben tot opdracht bij te dragen tot het welbevinden van alle leerlingen, nu en in de toekomst.

De werking en expertise van een CLB concentreert zich op 4 verschillende begeleidingsdomeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, preventieve gezondheidszorg en psycho-sociaal functioneren (zie de CLB-spin).
Verder heeft het CLB eveneens een rol te vervullen binnen de schoolondersteuning.

Het CLB werkt vraaggestuurd, op vraag van de leerling, ouders of school. Tevens is CLB-begeleiding verplicht bij spijbelen en sommige medische onderzoeken. Het CLB werkt bovendien altijd gratis.

De CLB’s situeren zich op een scheidingslijn tussen de beleidsdomeinen onderwijs en welzijn. Deze opdrachten lopen door elkaar heen. Zo kan het zijn dat een leerling problemen vertoont op school, waarvoor een aanpak binnen de welzijnscontext (integrale jeugdhulp) nodig is. Hiervoor is het belangrijk dat het CLB zijn draaischijffunctie tussen verschillende actoren en sectoren kan vervullen (zie volgende passage).

De schoolnabije werking van het CLB is cruciaal. Het CLB werkt hier subsidiair ten opzichte van de school, wat betekent dat het CLB ondersteuning biedt op het moment dat de draagkracht van de ouders of school overschreden wordt.